รหัสสินค้า :AP30G120SW
ผู้ผลิต :APEC
ประเภท : MOSFET

AP30G120SW APEC

Contact us