รหัสสินค้า :APT10043JVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT10043JVR Advanced Power Technology

Contact us