รหัสสินค้า :APT10050JN
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT10050JN Advanced Power Technology

Contact us