รหัสสินค้า :APT12040JVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT12040JVR Advanced Power Technology

Contact us