รหัสสินค้า :APT14M100B
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : MOSFET

APT14M100B Advanced Power Technology

Contact us