รหัสสินค้า :APT20M45BVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : MOSFET

APT20M45BVR Advanced Power Technology

Contact us