รหัสสินค้า :APT40M35JVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT40M35JVR Advanced Power Technology

Contact us