รหัสสินค้า :24LC16BT/SN
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC16BT/SN Microchip

Contact us