รหัสสินค้า :APT5010JN
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT5010JN Advanced Power Technology

Contact us