รหัสสินค้า :APT5012JN
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT5012JN Advanced Power Technology

Contact us