รหัสสินค้า :APT5025AN
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT5025AN Advanced Power Technology

Contact us