รหัสสินค้า :APT50M50JVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT50M50JVR Advanced Power Technology

Contact us