รหัสสินค้า :APT50M60JN
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT50M60JN Advanced Power Technology

Contact us