รหัสสินค้า :APT60GT60BR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : IGBT

APT60GT60BR Advanced Power Technology

Contact us