รหัสสินค้า :APT60M75JVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT60M75JVR Advanced Power Technology

Contact us