รหัสสินค้า :APT75GP120JDQ3
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : IGBT

APT75GP120JDQ3 Advanced Power Technology

Contact us