รหัสสินค้า :APT8015JVR
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT8015JVR Advanced Power Technology

Contact us