รหัสสินค้า :APT8030JN
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Power MOSFET

APT8030JN Advanced Power Technology

Contact us