รหัสสินค้า :24LC32A/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC32A/P Microchip

Contact us