รหัสสินค้า :AS4C1M16F5-60JC
ผู้ผลิต :Alliance Memory Inc.
ประเภท : Integrated Circuit

AS4C1M16F5-60JC Alliance Memory Inc.

Contact us