รหัสสินค้า :AT24C02
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT24C02 Atmel Corporation

Contact us