รหัสสินค้า :AT24C16A-10PU-2.7
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT24C16A-10PU-2.7 Atmel Corporation

Contact us