รหัสสินค้า :AT24C64CN-SH-T
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT24C64CN-SH-T Atmel Corporation

Contact us