รหัสสินค้า :AT24C64C-PU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT24C64C-PU Atmel Corporation

Contact us