รหัสสินค้า :AT27C020-70JC
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT27C020-70JC Atmel Corporation

Contact us