รหัสสินค้า :AT27C256R-70PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT27C256R-70PI Atmel Corporation

Contact us