รหัสสินค้า :AT27C512R-70PU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT27C512R-70PU Atmel Corporation

Contact us