รหัสสินค้า :AT28C16-15PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT28C16-15PI Atmel Corporation

Contact us