รหัสสินค้า :AT28C64B-15PC
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT28C64B-15PC Atmel Corporation

Contact us