รหัสสินค้า :AT28C64B-15PU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT28C64B-15PU Atmel Corporation

Contact us