รหัสสินค้า :AT29C010A-12JC
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT29C010A-12JC Atmel Corporation

Contact us