รหัสสินค้า :AT29C040A-90PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT29C040A-90PI Atmel Corporation

Contact us