รหัสสินค้า :AT29C512-12PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT29C512-12PI Atmel Corporation

Contact us