รหัสสินค้า :AT45DB161D-SU-2.5
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT45DB161D-SU-2.5 Atmel Corporation

Contact us