รหัสสินค้า :AT45DB642D-TU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT45DB642D-TU Atmel Corporation

Contact us