รหัสสินค้า :AT89C52-24PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT89C52-24PI Atmel Corporation

Contact us