รหัสสินค้า :AT89S52-24JU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT89S52-24JU Atmel Corporation

Contact us