รหัสสินค้า :AT89S52-24PU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT89S52-24PU Atmel Corporation

Contact us