รหัสสินค้า :AT89S8252-24PI
ผู้ผลิต :Atmel
ประเภท : Integrated Circuit

AT89S8252-24PI Atmel

Contact us