รหัสสินค้า :AT89S8253-24AU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

AT89S8253-24AU Atmel Corporation

Contact us