รหัสสินค้า :ATMEGA168V-10PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

ATMEGA168V-10PI Atmel Corporation

Contact us