รหัสสินค้า :250MA160
ผู้ผลิต :NIEC
ประเภท : Diode

250MA160 NIEC

Contact us