รหัสสินค้า :250MA60
ผู้ผลิต :NIEC
ประเภท : Diode

250MA60 NIEC

Contact us