รหัสสินค้า :ATTINY12-8PC
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

ATTINY12-8PC Atmel Corporation

Contact us