รหัสสินค้า :ATTINY2313-20PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

ATTINY2313-20PI Atmel Corporation

Contact us