รหัสสินค้า :ATTINY2313-20PU
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

ATTINY2313-20PU Atmel Corporation

Contact us