รหัสสินค้า :ATTINY2313V-10PI
ผู้ผลิต :Atmel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

ATTINY2313V-10PI Atmel Corporation

Contact us