รหัสสินค้า :B1015
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

B1015 Toshiba

Contact us