รหัสสินค้า :B1020
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

B1020 Toshiba

Contact us