รหัสสินค้า :B1020A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

B1020A Toshiba

Contact us